Twin Rill marknadens skarpaste rill
som används av flera landslag!

Grundtankar när man lägger strukturen på skidorna.


Man börjar att drar rillen från toppändan av skidan ner mot bakändan.


skate så brukar man börja vid styrskårans början och man lägger då ett lätt tryck på rillen fram till bindningen sedan ökar man trycket från bindningen och till bakändan av skidan.


klassiskt så lägger man hårade tryck även fram till på skidan, annars lika.


Man drar alltid rillen med den grövre rullen först då det är två rullande raka eller vänster högergängade rullar.

Man drar alltid den raka rullen före den mönstrade rullen om dom är monterade så.

När man drar dom guldfärgade så dra alltid den grövre strukturen före den finare om man lägger flera uppe på varandra.

 

Lycka till!

/Magnus

Twin Rill kombinationer


Grund att tänka på. Kan använda mer struktur fram på klassisk skida mot för en skate skida.

Dra alltid rak struktur före bruten struktur.

Dra alltid den grövre raka strukturen före den finare.


Kallt före:

Bara dra blåa strukturer eller med kombination guld 5 eller guld 1 på bakändan, då med lätt tryck.

Användbara kombinationer.

G5+B2, G5+B4,G5+B3,G1+B1,G1+B3,G1+B4,G1+B2


Normal före:

Kan dra enbart dom svarta strukturerna var för sig eller med kombination guld 5 eller guld 1 bak och kan även dra dessa fram om det är klassiskt. Dra alltid lättare tryck på framändan, framför allt på skate.

Användbara kombinationer.

G5+S2,G5+S3,G5+S5,G5+S4,G5+S6,G1+S2,G1+S3,G1+S5


Varmt före:

Kan dra enbart dom röda strukturerna var för sig. Eller så kan med kombinera att Guld rillar före dom röda. Endera guld 5 eller guld 1 eller både guld 5 och guld 1 före den röda rillen.

Framför allt på klassiskt och blöt före så dra både guld 5 och guld 1 tillsammans med tex röd 3 eller röd 5.

Kombinationer som är återkommande är.

G5+R1,G5+G1+R3, G5+G1+R5, G5+G1+R1, G5+R3

G5+R5,G5+R2,G5+R4

 

 

Lycka till

Magnus Gisselman

070-6353102

Twinrill Liquid

Twinrill liquid är väldigt enkla att applicera på skidan, följ stegen nedan för bästa resultat.


  1. Spruta liquid på en filtkloss och stryk sedan ut det över skidan, viktigt att dra fram och tillbaka så ni ser att ni får ett tunt lager liquid över hela skidan.
  2. Låt skidan torka i 2 minuter.
  3. Dra av överflödet med en svamp, ett drag från toppen till botten.
  4. Låt stå i 15-20 minuter eller mer.
  5. Filta med en korthårig filt eller korka beroende på vad som blir bäst resultat för dagen.
  6. Bortsta med blå nylon


Se en instruktionsvideo här (Instagram)